< Alle onderwerpen
Afdrukken

Maniërisme

Het Maniërisme was een invloedrijke kunststroming die zich ontwikkelde in de late Renaissance, voornamelijk in de 16e eeuw. Het ontstond als reactie op de harmonieuze en evenwichtige esthetiek van de Renaissance en vertoonde een karakteristieke nadruk op complexiteit, vervorming en emotionele expressie.

In de maniëristische kunst werden traditionele artistieke conventies uitgedaagd en werden nieuwe esthetische principes verkend. Een van de opvallendste kenmerken van het Maniërisme was de vervorming van vormen en proporties. Kunstenaars namen vaak artistieke vrijheden door het strekken, buigen of anderszins veranderen van de menselijke figuur en andere objecten om een gevoel van beweging, dynamiek en expressie over te brengen.

Maniëristische werken waren ook vaak gekenmerkt door complexe composities en onconventionele perspectieven. Kunstenaars experimenteren met ongebruikelijke ruimtelijke regelingen en vaak verwarrende composities, die bedoeld waren om de kijker uit te dagen en te intrigeren.

Naast technische experimenten waren symboliek en allegorie belangrijke elementen van het Maniërisme. Kunstwerken waren vaak doordrongen van verborgen betekenissen en diepere symboliek, en bevatten vaak allegorische verwijzingen naar filosofische, religieuze of literaire concepten.

Enkele van de meest prominente maniëristische kunstenaars waren Michelangelo, Parmigianino, Jacopo Pontormo en El Greco. Hun werken hebben een blijvende invloed gehad op de kunstgeschiedenis en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van latere artistieke stromingen, waaronder de barok.

Inhoudsopgave
Scroll naar boven